หน้าหลัก
ประวัติของหมู่บ้าน
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว
อาชีพหลัก
ประเพณีความเชื่อ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ความเชื่อต่างๆ
พิพิธภัณฑ์หนองขาว
การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย
อดีตเจ้าอาวาส
 

เทศบาลตำบลหนองขาว
เทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
รพสต.หนองขาว
สภ.หนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 

   
   
 
 

 

 

 
งานบุญกฐิน ๒๕๕๗
งานทำบุญทอดกฐินวัดอินทาราม ๒๕๕๗
งานหลวงพ่อพยอม
งานครบรอบวันมรณะภาพ พระครูโกวิทสุตคุณ
ทำบุญตักบาตรวันแม่ปี ๒๕๕๗
ประมวลภาพทำบุญตักบาตรในวโรกาสวันแม่แห่งชาติโดยพระภิกษุ-สามเณรของวัดอินทาราม (หนองขาว)
พระภิษุสามเณร
พระภิกษุสามเณรได้ทำความสะอาดวัดเพื่อให้วัดร่มเย็น
กิจกรรมเทศนาในวันพระ
กิจกรรมการเทศนาในวันพระเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางวัดจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาถือศีลได้ฟัง
โครงการบรรพชาสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมต่างที่ทางวัดได้จัด
วันอาสาฬบูชาฬหบูชา ปี๒๕๕๗
รวมภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี๒๕๕๗