หน้าหลัก
ประวัติของหมู่บ้าน
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว
อาชีพหลัก
ประเพณีความเชื่อ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ความเชื่อต่างๆ
พิพิธภัณฑ์หนองขาว
การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย
อดีตเจ้าอาวาส
 

เทศบาลตำบลหนองขาว
เทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
รพสต.หนองขาว
สภ.หนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 

   
   
 
 

 

 

 

ติดต่อ วัดอินทาราม     เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐


   เบอร์ติดต่อ

       เจ้าอาวาส พระครูวินัย อินฺทวินโย        081-0115233