หน้าหลัก
ประวัติของหมู่บ้าน
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว
อาชีพหลัก
ประเพณีความเชื่อ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ความเชื่อต่างๆ
พิพิธภัณฑ์หนองขาว
การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย
อดีตเจ้าอาวาส
 

เทศบาลตำบลหนองขาว
เทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
รพสต.หนองขาว
สภ.หนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 

   
   
 
 

 

 

 "ไอุ้บุญทองบ้านหนองขาว"


      "ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว" เป็นละครเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านหนองขาว จากบทประพันธ์ของ พงอนันต์ สรรพานิช


      โรงละครกลางแจ้ง จัดแสดงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้านหนองขาว นำเสนอในรูปแบบของละครเรื่อง ไอ้บุญทอง บ้านหนองขาว” ผ่านตัวละครอย่างไอ้บุญทอง และน้ำตาล โดยจำลองเรือนไทย ๒ ชั้น ไว้บริเวณลานวัฒนธรรมของวัดอินทาราม ตัวเรือนไทยแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ครัวไทย มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการหุงต้มแบบโบราณ ห้องนอน เปลผ้าขาวม้าของเด็ก ฝาผนังในบ้านประดับด้วยภาพสมัยเก่า อย่าง ภาพเชยศึกในเมืองกาญจน์เมื่อครั้งสงครามโลก ครั้งที่ ๒  บริเวณระเบียงบ้าน เวทีปูนหน้าบ้าน และสนามหญ้าหน้าบ้าน จัดเป็นเวทีแสดง และมีที่นั่งชั้นพิเศษเป็นเสื่อปูที่ลานสนามหญ้าหน้าบ้านให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านของไอ้บุญทองและร่วมไปในเหตุการณ์ที่ไอ้บุญทองประสบด้วย


      ไอ้บุญทอง บ้านหนองขาวจัดแสดงเป็นประจำทุกเทศกาลสงกรานต์ และหากนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะสนใจชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านและละครไอ้บุญทองบ้านหนองขาว” พร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นบ้าน ชาวหนองขาวมีโปรแกรม “ค่ำคืนหนึ่งที่บ้านหนองขาว”