อาชีพหลัก

1. การทำนา

    การทำนามี 2 วิธีคือ 

     – การทำนาหว่าน

     – การทำนาดำ

     ขั้นตอนการทำนา 

     1. ไถดะ

     2. ไถแปร

     3. นำเมล็ดข้าวเปลือกหว่านลงไปแล้วไถกลบอีกครั้ง(นาหว่าน) แต่ถ้าเป็นนาดำจะต้องคราดเอาเศษหญ้าและอื่น ๆ ออกเสียก่อนแล้วจึงนำกล้าที่เตรียมไว้มาปักดำ

     4. รับขวัญข้าวเมื่อข้าวตั้งท้อง

     5. เก็บเกี่ยวเมื่อครบกำหนด

     6. นวดข้าวโดยการนำข้าวที่มัดไว้มาเรียงไว้บนลานที่เตรียมไว้แล้วใช้วัวย่ำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง

     7. โบกข้าวคือการนำเอาเมล็ดข้าวเปลือกมาเททีละน้อย แล้วใช้กระด้งโบกให้ละออง ข้าวออก

     8. เก็บข้าวเข้ายุ้งที่เตรียมไว้         

2. การทำน้ำตาลโตนด

       

     อุปกรณ์ 

     กะทะบัวใหญ่ กระบอกไม่ไผ่ ที่กรองน้ำตาล ที่ช้อนฟองน้ำตาล ไม้พยอม ถ้วย ไม้นวด งวงตาลตัวเมีย ไม้นวดงวงตาลตัวผู้ ไม้ตีน้ำตาลให้หมดฟอง ไม้คนน้ำตาล ไม้พะอง

     ขั้นตอนการทำ 

     1. รมกระบอกเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วใส่ไม้พยอมให้หอม

     2. ขึ้นต้นตาล นวดงวงตาล เอาน้ำใส่กระบอก แช่งวงไว้ 3-5 คืน จึงรองน้ำตาลสดได้

     3. กรองน้ำตาลสด แล้วใส่ในกะทะใบบัว เคี่ยวจนงวดและเหนียว ยกลง ใช้ไม้ตีให้หมดฟอง

     4. คนตั้งแต่ปากกะทะไล่ไปจนถึงก้นให้เป็นเนื้อละเอียดนวลเนียน

     5. ทำความสะอาดถ้วย เอาผ้าขาวบางรองก้นถ้วย ตักน้ำตาลที่คนได้ที่แล้วเทใส่ถ้วยพอประมาณ ทิ้งไว้ 10 นาที

     6. ยกผ้าขาวบางขึ้น หยิบน้ำตาลออก จัดเรียงใส่ภาชนะ

 3. การทอผ้า

     การทอผ้ามี 2 วิธีคือ

     1. การทอกี่กระทบมือ (โบราณเรียกว่า ทอหูก)

     2. การทอกี่กระตุก (ดัดแปลงมาจากกี่กระทบมือ)

      

    ขั้นตอนการทอกี่กระทบมือ 

    1. ค้นด้าย วิธีค้น คือ

        1.1 ผัดหลอดใหญ่ คือ นำด้ายไจมาผัดใส่หลอดใหญ่

        1.2 นำด้ายที่ผัดหลอดมาใส่ตะกรน

        1.3 จับเส้นด้ายมาพันหลักซึ่งตั้งไว้ข้างละ 9 หลัก สาวกลับไปกลับมา

     2. สืบด้าย วิธีการสืบด้าย คือ นำด้ายออกจากหลักไปผูกกับฟืม

     3. ม้วนหูก คือใช้กระดานม้วนด้ายที่ฟืม

         

    4. ขั้นตอนการทอ

         4.1 ผัดด้ายจากหลอดใหญ่มาใส่หลอดเล็ก

         4.2 นำหลอดเล็กมาใส่กระสวย

         4.3 ใช้กระสวยพุ่งด้ายไป-มา การพุ่งทุกครั้งจะต้องใช้ฟืมกระทบ

         4.4 ทอให้ได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วตัดออก (เวลาจะตัดออกเอาไม้ขัดก่อนแล้วทอต่ออีกประมาณ 1.5 เซนติเมตร แล้วจึงตัด)

          

     ขั้นตอนการทอผ้ากี่กระตุก 

      1. ค้นด้าย วิธีค้นด้าย คือ

          1.1 นำด้ายไจมาผัดใส่หลอดด้ายหลอดใหญ่

          1.2 นำหลอดด้ายที่ผัดหลอดมาตั้งให้เป็นแถว เพื่อทำลายของผ้าตามที่ต้องการ ถ้าเป็นผ้าสี ก็จะใช้สีเดียวกันทุกหลอด ถ้าเป็นผ้าลายก็จะตั้งหลอดหลาย ๆ สีสลับกันตามลายของผ้า

          1.3 จับด้ายที่ตั้งหลอดมารวมกันแล้วดึงเข้าหลักค้นทีละหลัก ให้ได้จำนวนตามความกว้างของผ้า แล้วถักเปียเพื่อกันเส้นด้ายพันกัน

          1.4 นำด้ายมาใส่ในฟันฟืม (ฟันหวี) ทีละเส้นจนหมดด้ายที่ค้น

      2. หวี คือ การม้วนด้ายในฟันฟืม เข้าในไม้ม้วน

          วิธีการม้วน คือ นำไม้ม้วนกับด้านใส่ที่โต๊ะหวี ขึงให้ตึง แล้วใช้หวีหวีเส้นด้ายให้เรียบแล้วม้วนจนหมดด้าย

      3. ตะกอเขา

         วิธีการทำ ยกม้วนด้ายมาใส่ไว้บนกี่ขึงให้ตึง แล้วมัดฟันหวีกับไม้หน้าผ้าเข้าด้วยกันผูกโยงฟันหวีกับไม้หน้าผ้าด้วยเชือกไว้ก่อนเพื่อตะกอเขาล่างเสร็จแล้วเอาฟันหวีกับไม้หน้าผ้าลงไว้อย่างเดิม ทำตะกอข้างบนอีก 2 แถว

      4. ขั้นทอ

         เอาด้ายที่เป็นไจใหญ่มาผัดใส่หลอดเล็ก ด้ายพุ่งที่จะทำเป็นเนื้อผ้าสีตามที่ต้องการ และเอาด้ายหลอดเล็กใส่ในกระสวย เอากระสวยใส่ในกล่องกระสวยเวลาทอก็จะกระตุกกระสวยให้วิ่งตามรางไปเข้าอีกกระสวยหนึ่งสลับไปมาก็จะได้เนื้อผ้าตามที่ต้องการ      

4 การเจียระไนนิล

      อุปกรณ์ 

      หินโกลน หินแต่งแบบ จักรเจีย มอเตอร์ไฟฟ้า เพชรหลอด (น้ำยาชนิดหนึ่ง ซึ่งในใน การเจียระไนตอนขัดเงา) น้ำมันพืช (น้ำมันมะพร้าว น้ำมันก๊าด ตะเกียง ปากคีบ สายพาน โซดาไฟ ไม้ทวน (เหล็กก้านยาวประมาณ 1 นิ้ว) มือจี้ แชล็ก

     ขั้นตอนการทำ 

        1. นำก้อนนิลมาโกลนให้เรียบ โดยใช้เครื่องโกลน

        2. นำนิลที่โกลนเสร็จแล้วมาขึ้นไม้ทวนเป็นแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

        3. นำนิลแบบต่าง ๆ มาแต่งเหลี่ยมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

        4. เมื่อแต่งเหลี่ยมเสร็จแล้ว จึงนำไปเจียระไนโดยจักรเจียระไน (ก่อนเจียระไนจะต้องเอาเพชรหลอดและน้ำมันมะพร้าวผสมคนให้ทั่วแล้วทาไว้ที่หน้าจักร          

5. การทำทองชุบ

        การเข้าตัวเรือนทองชุบ 

        1. นำทองเหลืองเข้าเครื่องรีดจนกระทั่งเป็นลวดอ่อน ๆ แล้วใช้กรรมวิธีของช่างตัดลวดอ่อน ๆ แล้วใช้กรรมวิธีของช่างตัดลวดออกมาเป็นแบบตามที่ต้องการ เช่น ทำสร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฯลฯ

        2. นำทองเหลืองที่ติดเสื้อ จะใช้ทองเหลือง ซึ่งเป็นกระเปาะ ทำเป็นรูปตัวเรือน โดยใช้ เครื่องมือผัง

             2.1 ถ้าเป็นเข็มกลัดติดเสื้อ จะใช้ทองเหลือง ซึ่งเป็นกระเปาะ ทำเป็นรูปตัวเรือน โดยใช้ เครื่องมือผัง

             2.2 ประเภทกำไลนิล จะต้องหล่อแบบก่อนแล้วนำนิลฝังลงในแบบที่หล่อ ใช้ตะไบตัดแต่ง ให้เรียบร้อย

        3. นำผลงานที่เข้าตัวเรือนเสร็จเรียบร้อย แล้วชุบในน้ำยาที่สกัดจากทองคำแท้ ถ้าต้องการให้ทนมาก (ที่เรียกหุ้ม 100 %) จะต้องชุบน้ำยาหลาย ๆ ครั้ง (5-10 ครั้ง)         

Comments are closed.